Českobudějovicko: - rekonstrukce lesní cesty

Délka: 1 580m

Stržení nevyhovujícího nánosu na pláni (4 919m2) a uložení na deponie. Vyčistění krajnic. Vyčištění a vytvoření odvodňovacích příkopů (2 187 m). Vybudování nových železobetonových propustků (70 m), vtoků a vtokových jímek. Vybudování sjezdů a skládek (700 m2). Sanace nevyhovujícího podloží. Položení vozovky včetně kalících vrstev a zhotovení krajnic.

Třeboňsko - rekonstrukce lesní cesty.

Délka: 1 004m.

Stržení nevyhovujícího nánosu na pláni a uložení na deponie. Vyčistění krajnic a odvodňovacích příkopů. Výměna a vybudování nových propustků. Vybudování sjezdů a skládek. Sanace nevyhovujícího podloží. Položení vozovky včetně kalících vrstev.

Českobudějovicko:

Rekonstrukce mostku, položení zámkové dlažby s stavba nového plotu.