Přírodní jezírko s úpravou zahrady

Stržení, navožení a odvoz zeminy. Vytrhání pařezů. Zarovnání plochy a výkop přírodního jezírka.

Příprava pro signalizační sloup a příjezdové cesty

Příprava na nový plot

Demontáž starého pletiva a vykopání starých základů plotu. Příprava na nový plot.

Demolice části budovy

Demolice části budovy a odvoz suti. Vyhrabání nových základů pro novou budovu.

Kanalizační přípojka k novému RD

Kanalizační přípojka k novému RD – Českobudějovicko.

Demolice části budovy – obec Libnič

Rozebrání střešní krytiny a krovů a jejich následné uložení na určené místo. Demontáž oken, dveří a topení. Demolice určené části budovy s důrazem na zachování původního historického štítu budovy. Odvoz suti na skládku. Začištění plochy demolice.

Demolice části hospodářského stavení, bez poškození dalších částí budov

Demolice části hospodářského stavení, bez poškození dalších částí budov. Dále zde probíhala příprava pro stavbu nového objektu po částečné demolici – výkop základů.